Banner

(TTV) Hội thảo Định hướng và giải pháp phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 14/7, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Hội thảo trực tuyến về Định hướng và giải pháp phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2021-2025) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức.