Banner

(TTV) Công nghiệp Tuyên Quang phát huy lợi thế vùng xanh

Với sự vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tuyên Quang trở thành “vùng xanh” an toàn. Đây là điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đề ra.