Banner

(TTV) Nỗ lực thúc đẩy tiêu thụ nông sản

Để bảo đảm lưu thông hàng hóa và ổn định sản xuất, ngành Công thương tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp tích cực tạo thuận lợi kết nối giữa các hợp tác xã, tổ chức, nông dân với các doanh nghiệp và đầu mối thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo giữa phòng, chống dịch với phát triển kinh tế - xã hội.