Banner

(TTV) Tiếp sức cho doanh nghiệp

Hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đặc biệt, đợt dịch bùng phát lần thứ 4 này đang đặt ra nhiều thách thức đối với việc duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch, ngành Ngân hàng tỉnh Tuyên Quang đã đồng loạt thực hiện các chính sách giảm lãi suất, giãn nợ, cho vay ưu đãi.