Banner

(TTV) Triển vọng kinh tế từ cây gai xanh

Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Dự án KOICA, Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài của tỉnh và Công ty cổ phần nông nghiệp An Phước, Hà Nội tổ chức đánh giá triển khai mô hình liên kết sản xuất cây gai xanh AP1 tại xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương.