Banner

(TTV) Trung tâm thủy sản khắc phục khó khăn trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, việc tiêu thụ cá giống cũng như cá đặc sản gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên Trung tâm Thủy sản tỉnh Tuyên Quang vẫn duy trì sản suất cung cấp nguồn giống thủy sản đảm bảo chất lượng cho người dân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.