Banner

(TTV) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của công dân

Chiều ngày 13/10, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của công dân.

 

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả giải quyết một số vụ việc khiếu nại theo thẩm quyền giải quyết. Cụ thể các trường hợp: Ông Đặng Văn Trường, ở tổ 6, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang; Ông Ma Duy Áo, ở thôn Khuôn Pồng, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa; Bà Đỗ Thị Bộ, ở thôn Bẫu, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương.

 

Các đại biểu đã xem xét các hồ sơ, tài liệu và trao đổi, phân tích, làm rõ về các vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết đối với từng vụ việc khiếu nại của công dân trên địa bàn.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành liên quan, các huyện Chiêm Hóa, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang theo chức năng nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vụ việc bảo đảm khách quan, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Chú trọng việc đối thoại, tuyên truyền, giải thích để công dân hiểu, đồng thuận với kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, tránh để khiếu nại vượt cấp, kéo dài…

 

Thúy Hà – Lê Thắng