Banner

(TTV) Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật và tiếp xúc cử tri chuyên đề 

Sáng ngày 12/10, tại Công an tỉnh, đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã dự hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Cảnh sát cơ động và tiếp xúc cử tri chuyên đề trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. 

 

 

Qua 7 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát cơ động đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế, các đại biểu nhất trí cho rằng việc xây dựng Luật Cảnh sát cơ động là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 

Việc xây dựng và ban hành Luật Cảnh sát cơ động nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Dự thảo gồm 5 Chương, 31 Điều, nội dung cơ bản được xây dựng trên cơ sở bám sát, kế thừa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013. Dự thảo cũng điều chỉnh, làm rõ quy định về thẩm quyền quyết định điều động cán bộ, chiến sỹ đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, phù hợp với thực tế. 

 

Các đại biểu đã trao đổi một số nội dung làm rõ vị trí, vai trò, bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động; Một số vấn đề liên quan đến các quy định, hoạt động của lực lượng Công an trong tình hình mới...

 

Tham gia góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự, đa số các đại biểu cho rằng cần thiết phải ban hành, sửa đổi một số điều nhằm giải quyết những khó khăn, bất cập trong quá trình thực thi Bộ luật tố tụng hình sự. Một số đại biểu đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến việc bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác tin báo về tội phạm đối với công an xã…

 

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu; Đoàn sẽ tổng hợp các ý kiến để trình Quốc hội xem xét tại các kỳ họp tới./.

 

Thái Văn – Đỗ Dương