Banner

(TTV) Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh

Chiều ngày 12/10, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020. 

 

 

 

 

Toàn tỉnh có 7 tuyến quốc lộ qua địa bàn, tổng chiều dài hơn 560 km; 4 tuyến đường tỉnh, dài hơn 450 km; 197 tuyến đường đô thị, chiều dài hơn 300 km; trên 1.140 km đường huyện và hơn 5.550 km đường xã. Giai đoạn 2018-2020 chất lượng quản lý, bảo dưỡng đường bộ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo giao thông thông suốt, cơ bản duy trì khả năng khai thác của các tuyến đường, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân... 

 

Các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận, làm rõ và bàn các giải pháp tháo gỡ những tồn tại, hạn chế về: Một số tuyến đường hiện đang hư hỏng, xuống cấp, chưa được sửa chữa dứt điểm; Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tại một số tuyến còn chưa đảm bảo yêu cầu; Tổ chức bộ máy, cán bộ của Hạt Quản lý giao thông các huyện chưa thống nhất, chưa được kịp thời củng cố, kiện toàn; Cơ sở vật chất khó khăn; Chế độ chính sách đối với người lao động chưa thống nhất; Một số đề xuất liên quan định mức chi sự nghiệp giao thông cho công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương.

 

Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục, giải quyết các tồn tại, hạn chế về công tác quản lý, bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh; Có giải pháp phù hợp nâng cao hoạt động của Hạt Quản lý giao thông các huyện đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ công tác triển khai thực hiện quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ được phân cấp quản lý; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn giao thông đường bộ tới người dân. 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Tỉnh luôn ưu tiên, tập trung cao độ dành nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn. Công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường sau đầu tư là vấn đề đặc biệt quan trọng. UBND tỉnh tiếp thu các đánh giá, kiến nghị của Đoàn giám sát và sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện trong thời gian tới. 

 

Về giải pháp để nâng cao hoạt động của Hạt Quản lý giao thông các huyện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Giao thông vận tải, UBND các huyện đánh giá đầy đủ, toàn diện để có quyết định chuẩn xác, phù hợp đối các Hạt Quản lý giao thông hiện nay. Đồng thời, đề nghị sớm đánh giá kết quả thực hiện thí điểm đấu thầu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các đường giao thông đường bộ theo Nghị định số 130 ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng dịch vụ công ích; Xem xét phân cấp quản lý các tuyến đường trên địa bàn tỉnh; Thực hiện tốt những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động./.

 

Thái Văn – Đỗ Dương