Banner

(TTV) Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác dân tộc 

Sáng ngày 8/10, tại điểm cầu Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021 do Ủy ban Dân tộc chủ trì.

 

 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được các địa phương chủ động tích cực thực hiện nhằm quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời hỗ trợ đồng bào dân tộc số bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh... Ủy ban Dân tộc cũng triển khai có hiệu quả công tác xây dựng các đề án, chính sách dân tộc tại các địa phương. 


Tại Tuyên Quang, trong 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đúng kế hoạch, và chương trình công tác năm 2021 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban Dân tộc. Vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ổn định, an ninh được giữ vững. Tỉnh cũng đã chủ động triển khai thực hiện rà soát, xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025. Kịp thời thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ, đến nay tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho hơn 31.000 đối tượng, với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng....


 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cùng với việc xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021. Đồng thời, các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong đồng bào dân tộc thiểu số./.

 

                                                     Minh Khuyên - Hùng Sơn