Banner
08:20, 15/10/2021

Cho đến nay, dấu ấn của các vận động viên (VĐV) nữ đối với thể thao thành tích cao Việt Nam ngày càng rõ. Dự thảo Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành và đang xin ý kiến UBND các tỉnh, thành cũng đề cập đến vấn đề này.