Banner

(TTV) Khai quật khảo cổ tại mái đá ngườm thuộc thôn Nà Khậu, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình

Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang và Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp thực hiện khai quật khảo cổ tại mái đá ngườm Nà Khậu, thôn Nà Khậu, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình.