Banner

(TTV) Những khó khăn trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6

Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 6. Ngoài những mặt tích cực, việc triển khai thực hiện chương trình vẫn còn vướng phải một số khó khăn nhất định.