Banner

(TTV) Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Hàm Yên

Ngày 12/9, huyện Hàm Yên tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII”.