Banner

(TTV) Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Na Hang

Ngày 10/9, Huyện ủy Na Hang tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.