Banner

(TTV) Lâm Bình nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện Đề án số 16 ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2020-2025. Huyện ủy Lâm Bình đã triển khai đến các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan, đơn vị từ huyện đến các chi bộ cơ sở, bước đầu có hiệu quả tích cực.